باغ فین کاشان از مشهورترین جاذبه های شهر کاشان

باغ فین کاشان از زیباترین آثار تاریخی شهر کاشان است که بنا به برخی منابع تاریخی قدمت آن به سلطنت آل بویه یعنی حدود قرن یازده میلادی می رسد. یکی از مهم ترین اتفاق های تاریخی یعنی قتل امیرکبیر از مشهورترین و با تدبیرترین وزرای ایرانی در دوران قاجار در یکی از حمام های باغ فین در سال 1852 میلادی رخ داده است.

یکی از قدیمی ترین باغ های ایرانی باغ فین کاشان

در 220 کیلومتری شهر تهران و در استان اصفهان یکی از زیباترین باغ های ایرانی قرار دارد. باغ فین در کاشان از گذشته تاکنون، محل اقامت پادشاهان و افراد مشهور و بلندپایه مملکتی ایران بوده است. یکی از نمونه های بارز باغ ایرانی با معماری منحصربه فرد با عناصر آب، عمارت ها و درختان در باغ فین است.

باغچه ها در باغ فین در کاشان به شکل 4 باغ است. بیشترین درختان موجود در باغ فین درختان سرو از نوع سروناز شیراز است. قدمت برخی از این سروها در باغ فین در کاشان به 500 سال می رسد. در باغ فین اولین و بارزترین چیزی که در بدو ورود چشمان شما را متحیر می کند، جوی های جاری در وسط باغ است. آب این جوی ها در باغ فین از چشمه ای به نام چشمه سلیمانیه تامین می شود که 7000 هراز سال قدمت دارد.

معمار باغ فین در کاشان غیاث الدین کاشانی ریاضی دان و دانشمند معروف قرن دهم میلادی در دوران صفویه است. غیاث الدین کاشانی 200 سال پیش از پاسکال از قانون اختلاف سطح بهره جست و از شیب طبیعی زمین برای انتقال و هدایت آب به تمام باغ استفاده کرد.

باغ فین کاشان

باغ فین در کاشان از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

مکان باغ فین در کاشان از مشهورترین آثار تاریخی کاشان در نقشه

چگونگی ساخت و عملکرد فواره‌ها در باغ فین

لوله‌هایی به نام تنبوشه زیر تمام جوی‌ها و دور تمام حوض‌ها در عمق یک متری زمین در باغ فین تعبیه شده است. این لوله‌ها در باغ فین از جنس سفال بوده که از یک طرف به حوض‌های اصلی متصل هستند و طرف دیگر آن در انتهای جوی مسدود است.

آب از یک طرف وارد می‌شود و چون انتهای لوله مسدود است آب از فواره‌ها خارج می‌شود. چون سطح زمین شیب دارد برای اینکه فشار تقسیم شود قطر لوله را متفاوت ساخته‌اند. ابتدای لوله از انتهای آن قطورتر است به این ترتیب فشار تقسیم می‌شود و آب به یک میزان از فواره خارج می‌شود.

آب حوض اصلی از دوازده چشمه داخل آن می‌جوشد که به آن حوض جوش گفته می‌شود. از آن به بعد، آب در جوی‌هایی با کاشی‌های فیروزه‌ای جریان می‌یابد. 

باغ فین کاشان

قلعه اطراف باغ فین در کاشان از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

قلعه اطراف باغ فین در کاشان از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

نمای یکی از عمارت های باغ فین در کاشان از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

 باغ فین از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

 باغ فین در کاشان از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

 باغ فین از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

یکی از حوض های باغ فین از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

یکی از جوی های باغ فین از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

یکی از عمارت های باغ فین از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

باغ فین کاشان

یکی از حوض های باغ فین از مشهورترین آثار تاریخی کاشان

error: Content is protected.