تورهای طبیعت گردی

تور یک روزه کازبگی

آنانوری –  گوداری – کازبگی

تور دو روزه کازبگی

کازبگی – دره اسنو

تور سه روزه کازبگی

کازبگی – دره اسنو – دره تروسو

تور داوید گرجا

سرزمین صومعه های غار شکل 

تور دهکده اوشگولی

اوشگولی مرتغ ترین دهکده اروپا

تور مستیا

دهکده برج های سوانتی و نزدیک ترین دهکده به پیست اسکی

error: Content is protected.
پرچم کشور گرجستان

برای دریافت آخرین اخبار می تونید به خبرنامه ما بپیوندید

آخرین اخبار درباره فستیوال ها، تخفیف هتل ها و رستوران ها در گرجستان

You have Successfully Subscribed!