جاذبه های گردشگری باتومی به طور کامل

از جاذبه های گردشگری باتومی و دیدنی های باتومی گرجستان می توان به پارک میراکل، پارک 6 می، دلفین آریوم، میدان اروپا، بوتانیکال گاردن باتومی، مجسمه مدئا، پیازا تفلیس، مسجد باتومی، میدان تئاتر، برج چاچا، مجسمه علی و نینو، ساعت استرونومی باتومی، کلیسای یونانی باتومی، کلیسای باروک مادر مقدس باتومی، کنیسه یهودیان باتومی، تفلیس مال، آکواپارک باتومی، تله کابین آرگو باتومی، بلوار باتومی، فانوس دریایی باتومی، لنگرگاه باتومی و برج الفبا باتومی نام برد.

بوتانیکال گاردن باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

باغ گیاه شناسی باتومی یا بوتانیکال گاردن باتومی از جاذبه های گردشگری گرجستان، منطقه ای به مساحت 108 هکتار زمین است که در 9 کیلومتری شمال شهر باتومی ( پایتخت جمهوری خودمختار آدجارا، گرجستان) قرار گرفته است. این باغ در اتحاد جماهیر شوروی سابق یکی از بزرگترین باغ های گیاه شناسی بوده است.

کلیسای یونانی سنت نیکلاس از جاذبه های گردشگری باتومی

در سال 1865، یونانی ها شروع به ساخت یک معبد در زمین های اهدا شده توسط ایلیا افرمدی( Ilya Efremidi) کردند. پول برای ساخت معبد توسط کلیساها تامین شد. معبد نه تنها یک ساختمان فرهنگی بود بلکه محل زندگی جامعه یونانی باتومی بود. از سال 1894 تا 1898، مدارس دخترانه و پسرانه و همچنین این کلیسا دارای یکی از بهترین گروه های کر در باتومی بود. در اوایل قرن بیستم، یونانیان از جزیره خیروس (Khiros) کلیسا را با نمادهای سنت نیکلاس، ماریا و سنت جورج تطهیر کردند. دوره ساخت و ساز این کلیسا در یک کتیبه در خود این کلیسا 1871-1876 نوشته شده است.

جاذبه های گردشگری باتومی - کلیسای یونانی سنت نیکلاس
جاذبه های گردشگری باتومی - کلیسای یونانی سنت نیکلاس

 پیازا باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - پیازا باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - پیازا باتومی

  میدان اروپا باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - میدان اروپا
جاذبه های گردشگری باتومی - میدان اروپا

 برج الفبا باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - ساعت نجومی باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - برج الفبا باتومی

 لنگرگاه زیبای باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - لنگرگاه باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - لنگرگاه باتومی

 ساعت نجومی باتومی در میدان اروپا باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - ساعت نجومی باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - ساعت نجومی باتومی

 مجسمه عشاق علی آذری و نینو گرجی باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - مجسمه علی و نینو باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - مجسمه علی و نینو باتومی

 کلیسای مادر مقدس باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - کلیسای مادر مقدس باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - کلیسای مادر مقدس باتومی

میدان تئاتر باتومی و مجسمه نپتون در باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - میدان تئاتر باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - میدان تئاتر باتومی

مسجد مسلمانان باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - کلیسای مادر مقدس باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - مسجد باتومی

تله کابین آرگو در باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - تله کابین آرگو در باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - تله کابین آرگو در باتومی

 کنیسه یهودیان باتومی از جاذبه های گردشگری باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - کنیسه یهودیان باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - کنیسه یهودیان باتومی

 فانوس دریایی و پارک میراکل باتومی از جاذبه های گردشگری در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - کنیسه یهودیان باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - پارک میراکل باتومی

 مرکز خرید باتومی مال از جاذبه های گردشگری در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - مرکز خرید باتومی مال
جاذبه های گردشگری باتومی - مرکز خرید باتومی مال

فیلمی از جاذبه های گردشگری در باتومی

مک دونالد باتومی از جاذبه های گردشگری در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - مک دونالد باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - مک دونالد باتومی

بلوار باتومی از جاذبه های گردشگری در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - بلوار باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - بلوار باتومی

لونا پارک باتومی از جاذبه های گردشگری در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - لونا پارک باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - لونا پارک باتومی

ساحل دریای سیاه در باتومی از جاذبه های گردشگری در شهر باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - ساحل دریای سیاه در باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - ساحل دریای سیاه در باتومی

پارک 6 می باتومی از جاذبه های گردشگری در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - پارک 6 می باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - پارک 6 می باتومی

دلفین آریوم در پارک 6 می باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - پارک 6 می باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - دلفین آریوم در پارک 6 می باتومی

شهربازی در پارک 6 می باتومی از جاذبه های گردشگری در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - شهربازی در پارک 6 می باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - دلفین آریوم باتومی

چرخ و فلک در پارک میراکل باتومی در شهر باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - چرخ و فلک در پارک میراکل باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - چرخ و فلک در پارک میراکل باتومی

برج چاچا در باتومی از جاذبه های گردشگری در شهر باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - برج چاچا در باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - برج چاچا در باتومی

سوغاتی های کنار لنگرگاه در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی -سوغاتی های باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی -سوغاتی های باتومی

گشتی در شهر باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - شهر باتومی
جاذبه های گردشگری باتومی - شهر باتومی

سینمای آپولو در شهر باتومی از جاذبه های گردشگری در باتومی

جاذبه های گردشگری باتومی - سینمای آپولو در شهر باتومی

فیلمی از جاذبه های باتومی

لنگرگاه باتومی از دیدنی های باتومی گرجستان
لنگرگاه باتومی از دیدنی های باتومی گرجستان

آشنایی با گوشه و کنار کشور گرجستان

آشنایی با هتل های باتومی در کشور گرجستان

آشنایی با شهر های کشور گرجستان

مطالب پر طرفدار درباره کشور گرجستان

error: Content is protected.