آناکلیا گرجستان ساحل و بندر زیبا در دریای سیاه

آناکلیا گرجستان (Anaklia) یک شهر ساحلی در غرب گرجستان است. این در منطقه سامگرلو زمو سوانتی واقع در جایی است که رودخانه انگوری به دریای سیاه، در نزدیکی مرز منطقه آبخازیا واقع شده است. اولین آثار سکونت در قلمرو آناکلیا به اواسط عصر برنز می رسد و به فرهنگ کولچیان معروف است.

آناکلیا گرجستان از شهرهای ساحلی گرجستان

آناکلیا یک مجتمع ساحلی جدید در کنار ساحل جنوب شرقی دریای سیاه و در سمت چپ رودخانه انگوری (Enguri) که به دریای سیاه می ریزد. ساحل آناکلیا در حدود 8 کیلومتر طول دارد و در فاصله بیش از 1 کیلومتر، محلی برای پیاده روی و وچرخه سواری وجود دارد و برخی از هتل ها در کنار آن قرار دارد. در انتهای غربی این ساحل، پل عابر پیاده 540 متری راه اندازی شده است که متصل به روستای گانموخوری واقع در طرف دیگر رود انگوری واقع شده است. در شمال نزدیکترین همسایگان آناکلیا، شهرهای گالی، اوچامچیر و سوخومی و در جنوب آن پوتي، کوبولتي و باتومی است.

آناکلیا گرجستان

ساحل آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان در یک غروب تابستانی

ساحل زیبای آناکلیا در گرجستان در نقشه

آناکلیا گرجستان

دریای سیاه از طرف ساحل آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان

آناکلیا گرجستان

دریای سیاه از سمت آناکلیای گرجستان

آناکلیا گرجستان

دریای سیاه در ساحل آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان

آناکلیا گرجستان

ساحل زیبای آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان

آناکلیا گرجستان

رستوران ساحلی در ساحل آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان

آناکلیا گرجستان

پلی در نزدیکی ساحل آناکلیا گرجستان

آناکلیا گرجستان

نیمکت یک رستوران ساحلی در آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان

آناکلیا گرجستان

پلی در نزدیکی ساحل آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان

آناکلیا گرجستان

پل نزدیک در ساحل آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان

آناکلیا گرجستان

رستوران در ساحل آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان

آناکلیا گرجستان

موج شکن های ساحل آناکلیا گرجستان

آناکلیا گرجستان

ردیفی از موج شکن های ساحل آناکلیا گرجستان

آناکلیا گرجستان

موج شکن های ساحل آناکلیا در نزدیکی باتومی در گرجستان از نزدیک

آشنایی با گوشه و کنار کشور گرجستان

مطالب پر طرفدار درباره کشور گرجستان

آشنایی با هتل های کشور گرجستان

آشنایی با شهرهای کشور گرجستان

error: Content is protected.