بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان می توان به هاستل فابریکا، هاستل مونتین 13 تفلیس، هاستل جی ال تفلیس، هاستل فاکس، هاستل میدتون، هاستل ریگا تفلیس، هاستل الی اسپالی، هاستل مستر ایلوشا، هاستل انووی و هاستل اپرا اشاره کرد. یکی از مهم ترین نکات قبل از سفر انتخاب مکان مناسب با توجه به بودجه و نزدیکی به مکان های توریستی است.

هاستل مونتین 13 تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل مونتین 13 تفلیس (Mountain 13 Hostel Tbilisi) از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان است که در 10 دقیقه پیاده روی از مترو روستاولی در خیابان روستاولی قرار گرفته است. قیمت حدودی این هاستل در تفلیس شبی 22 لاری است. برای رزرو هاستل مونتین 13 و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هاستل مونتین 13 از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل مونتین 13 از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل مونتین 13 از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان در نقشه

هاستل فاکس تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل فاکس تفلیس (Fox Hostel Tbilisi) از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان است که در 5 دقیقه پیاده روی از مترو روستاولی قرار گرفته است. قیمت حدودی این هاستل در تفلیس شبی 20 لاری است. برای رزرو هاستل مونتین 13 و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هاستل فاکس تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل فاکس تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل فاکس تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس روی نقشه

هاستل ریگا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل ریگا تفلیس (Riga Hostel Tbilisi) از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان است که در دقیقا در مرکز شهر قدیمی تفلیس و نزدیک به تمامی جاذبه های گردشگری تفلیس است. قیمت حدودی این هاستل در تفلیس شبی 40 لاری است. برای رزرو هاستل میدتون تفلیس و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هاستل ریگا تفلیس گرجستان از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل ریگا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل ریگا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان روی نقشه

هاستل مستر ایلوشا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل مستر ایلوشا تفلیس(Mr. Ilusha Hostel Tbilisi) از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان است که در نزدیکی خیابان روستاولی و نزدیک ساختمان پارلمان و کلیسای کاشوتی قرار گرفته است. قیمت حدودی این هاستل در تفلیس شبی 70 لاری است. برای رزرو هاستل میدتون تفلیس و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هاستل مستر ایلوشا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل مستر ایلوشا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل مستر ایلوشا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان روی نقشه

هاستل فابریکا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل فابریکا تفلیس (Fabrika Hostel Tbilisi) از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان است که در 10 دقیقه پیاده روی از مترو مرجانیشویلی قرار گرفته است. قیمت حدودی این هاستل در تفلیس شبی 21 لاری است. برای رزرو هاستل فابریکا و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هاستل فابریکا تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل فابریکا تفلیس از بهترین هاستل ها در تفلیس گرجستان

هاستل فابریکا تفلیس از بهترین هاستل ها در تفلیس گرجستان روی نقشه

هاستل جی ال تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل جی ال تفلیس (GL Hostel Tbilisi) از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان است که در 10 دقیقه پیاده روی از میدان آزادی قرار گرفته است. قیمت حدودی این هاستل در تفلیس شبی 60 لاری است. برای رزرو هاستل جی ال تفلیس و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هاستل جی ال تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل جی ال تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس در گرجستان

هاستل جی ال تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس در گرجستان روی نقشه

هاستل الی اسپالی تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل الی اسپالی تفلیس (Dvizh Hostel Eli Spali Tbilisi) از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان است که در 5 دقیقه پیاده روی از مترو روستاولی قرار گرفته است. قیمت حدودی این هاستل در تفلیس شبی 35 لاری است. برای رزرو هاستل الی اسپالی تفلیس و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هاستل الی اسپالی از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل الی اسپالی تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس در گرجستان

هاستل الی اسپالی تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس در گرجستان روی نقشه

هاستل میدتون تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس

هاستل میدتون تفلیس(Midtown Hostel Tbilisi) از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان است که در 5 دقیقه پیاده روی از مترو مرجانیشویلی قرار گرفته است. قیمت حدودی این هاستل در تفلیس شبی 50 لاری است. برای رزرو هاستل میدتون تفلیس و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هاستل میدتون تفلیس گرجستان از بهترین هاستل های تفلیس گرجستان

هاستل میدتون تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس در گرجستان

هاستل میدتون تفلیس از بهترین هاستل های تفلیس در گرجستان روی نقشه

آشنایی با گوشه و کنار کشور گرجستان

مطالب پر طرفدار درباره کشور گرجستان

آشنایی با بهترین هتل های گرجستان

آشنایی با شهرهای کشور گرجستان

error: Content is protected.