بهترین هتل های کازبگی در گرجستان

برای آشنایی با بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان در این مطلب تعدادی از آن ها را معرفی کرده ایم.  یکی از مهم ترین نکات قبل از سفر انتخاب هتل مناسب با توجه به بودجه و نزدیکی به مکان های توریستی است.

هتل رومز کازبگی از معروف ترین هتل های کازبگی در گرجستان

هتل رومز کازبگی (Rooms Hotel Kazbegi) از بهترین هتل های 4 ستاره کازبگی گرجستان است که در بالای شهر کوهستانی کازبگی واقع شده است. قیمت این هتل به طور متوسط شبی 500 لاری است. برای رزرو هتل رومز کازبگی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل رومز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل رومز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل رومز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان در نقشه

هتل رومز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل رومز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل رومز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل رومز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقاز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقاز کازبگی (Porta Caucasia Kazbegi) از بهترین هتل های 4 ستاره کازبگی گرجستان است. قیمت این هتل به طور متوسط شبی 400 لاری است. برای رزرو هتل پورتا قفقاز کازبگی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل پورتا قفقاز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقازاز بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقازاز بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقاز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقازاز بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقاز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقازاز بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل گرین شیپ کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل گرین شیپ کازبگی (Green sheep Kazbegi) از بهترین هتل های 3 ستاره کازبگی گرجستان است. قیمت این هتل به طور متوسط شبی 160 لاری است. برای رزرو هتل گرین شیپ کازبگی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل گرین شیپ کازبگی گرجستان از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل گرین شیپ کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل گرین شیپ کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان در نقشه

هتل گرین شیپ کازبگی گرجستان از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل گرین شیپ کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل پورتا قفقاز کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل گرین شیپ کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل اویشه بوتیک هتل کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

اویشه بوتیک هتل کازبگی (Oishe Boutique Hotel Kazbegi) از بهترین هتل های کازبگی گرجستان با امتیاز 9 در وب سایت بوکینگ است که در ابتدای دهکده کازبگی قرار گرفته است. قیمت این هتل به طور متوسط شبی 130-200 لاری است. برای رزرو اویشه بوتیک هتل کازبگی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

اویشه بوتیک هتل کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل اویشه بوتیک هتل از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل اویشه بوتیک هتل از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

اویشه بوتیک هتل کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل اویشه بوتیک هتل از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

اویشه بوتیک هتل کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل اویشه بوتیک هتل از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل استپانسمیندا کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل استپانسمیندا کازبگی (Hotel Stepantsminda Kazbegi) از بهترین هتل های 3 ستاره کازبگی گرجستان است. قیمت این هتل به طور متوسط شبی 150 لاری است. برای رزرو هتل گرین شیپ کازبگی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل استپانسمیندا کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل استپانسمیندا کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل استپانسمیندا کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل استپانسمیندا کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل استپانسمیندا کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل استپانسمیندا کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

هتل استپانسمیندا کازبگی از بهترین هتل های شهر کازبگی گرجستان

 برای رزرو هتل در سایت بوکینگ با استفاه از این لینک 15 دلار برنده شوید:

مطالب مفید برای طبیعت گردان

مطالب پر طرفدار درباره کشور گرجستان

مطالب مرتبط با برجومی

آشنایی با شهر های کشور گرجستان

error: Content is protected.