شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر غاری واردزیا از قیدیمی ترین شهرهای غاری در کشور گرجستان است.  در اواخر دهه 1100 میلادی، پادشاهی قرون وسطی گرجستان برای مقاومت در برابر حملات انبوه مغول ها تصمیم به دستورساخت شهری نفوذناپذیر در کوه های این منطقه را داد.

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی از دیدنی های گرجستان

شهر غاری واردزیا به دستور ملکه تامار پادشاه گرجستان در قرن دوازدهم میلادی ساخته شد. ملکه تامار در سال 1185 ساختن این پناهگاه زیرزمینی را صادر کرد و حفاری آن آغاز شد و واردزیا در دل کوه اروشلی (Erusheli mountain) که در جنوب کشورگرجستان است و در نزدیکی شهر آسپیندزا (Aspindza) واقع شده، ساخته شد. هنگامی که شهرغاری واردزیا تکمیل شد، دارای 13 طبقه با 6000 غار مسکونی، اتاق پادشاهی و کلیسای بزرگ با برج ناقوس بود.

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا در گرجستان شهر غاری باستانی

بر اساس فرضیه ها دسترسی به این شهر غاری تنها از طریق یک تونل پنهانی بود که ورودی آن در نزدیکی مرزهای رودخانه متکواری(کورا) بود. اگرچه این شهر مردم را از حمله های مغول در امان نگاه داشت اما فقط یک قرن دوام آورد و در سال 1283 زلزله ای بیش از دو سوم  شهرغاری با شکوه واردزیا را ویران کرد.

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

تابلوی راهنمای توریستی شهر واردزیا در گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا در گرجستان شهر غاری باستانی از جاذبه های گرجستان

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

نمایی از غارها در شهر واردزیا در گرجستان از جاذبه های گرجستان

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

داخل یکی از غارها در شهر واردزیا

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

داخل یکی از غارها در شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

دیوار نقاشی شده بیرونی کلیسای در شهر واردزیا در گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

دیوار نقاشی شده بیرونی کلیسای در شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

نقاشی از ملکه تامار در داخل کلیسا در شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

دخمه شراب در داخل یکی از غارها در شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

دخمه شراب در داخل یکی از غارها در شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

دخمه شراب به همراه کوزه ای که قبلا زیر خاک یوه است در داخل یکی از غارها در شهر واردزیا گرجستان

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

داروخانه در داخل یکی از غارها در شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

تونل مخفی در شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا در گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا در گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

مسیر رسیدن به شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی

طبیعت اطراف شهر واردزیا در گرجستان شهر غاری باستانی

شهر واردزیا گرجستان شهر غاری باستانی در نقشه

آشنایی با گوشه و کنار کشور گرجستان

مطالب پر طرفدار درباره کشور گرجستان

آشنایی با هتل های کشور گرجستان

آشنایی با شهرهای کشور گرجستان

error: Content is protected.