سد امیرکبیر بر روی رودخانه کرج

سد امیرکبیر یا سد کرج یکی از مهم ترین سدهای تامین آب تهران است که در امتداد جاده چالوس به سمت شمال ایران قرار دارد. سد امیرکبیر در سال 1342 ساخته شد. رودخانه کرج از کوه های البرز جنوبی سرچشمه می گیرد و 245 کیلومتر طول دارد.

سد امیرکبیر یا سد کرج!

سد امیرکبیر یا همان سد کرج در 63 کیلومتری جنوب غربی تهران و 23 کیلومتری شمال شهر کرج قرار دارد. مطالعات برای ساخت سد امیرکبیر حدود 22 سال طول کشید و این سد بوسیله یک شرکت آمریکایی به نام Morrison Knudsen Co که امروزه به شرکت Washington Group International تغییر نام داده است طی سال های 1957 تا 1961 ساخته شد. در کنار رودخانه کرج روستایی به نام واریان قرار داشت که با ساخت سد کرج یا همان سدامیرکبیر به زیر آب رفت و به محل بالاتری تغییر مکان کرد.

سد امیرکبیر یا سد کرج

بازتاب کوه ها در دریاچه سدامیرکبیر

سدامیرکبیر یا سدکرج در نقشه

مشخصات سد امیرکبیر 

ارتفاع سد حدود 180 متر و طول آن 390 متر است و متوسط ​​سالانه جریان آب به مخزن سد امیرکبیر حدود 472 میلیون متر مکعب است. ظرفیت کل مخزن سد 202 میلیون متر مکعب است. ارتفاع پایین مخزن و سطح آب طبیعی سطح مخزن به ترتیب 1545 متر (5،069 فوت) و 1610 متر (5،280 فوت) است. سد کرج یا همان سدامیرکبیر یک سد چندمنظوره برای تامین آب آشامیدنی شهر تهران، تولید برق از آن و برای آبیاری زمین های کشاورزی کرج بوده است.

سد امیرکبیر یا سد کرج

نمایی از سدامیرکبیر در امتداد جاده چالوس

مساحت سد امیرکبیر 

سد امیرکبیر آبیاری بیش از 50،000 هکتار (120،000 هکتار) زمین های کشاورزی در نزدیکی کرج را تامین می کند. همچنین نیروگاه سد کرج به مدت بیش از 46 سال به شبکه برق ملی متصل است و ظرفیت 90 مگاوات را دارد. دریاچه پشت سد یک جاذبه توریستی است که دارای ماهیانی چون قزل‌ آلای رنگین‌ کمان، قزل‌ آلای خال‌ قرمز، ماهی سفید و ماهی سیاه است.

سد امیرکبیر یا سد کرج

نمایی از دریاچه سدامیرکبیر در امتداد جاده چالوس

سد امیرکبیر یا سد کرج

نمایی از دریاچه سدامیرکبیر در امتداد جاده چالوس

سد امیرکبیر یا سد کرج

نمایی از دریاچه سدامیرکبیر در امتداد جاده چالوس

سد امیرکبیر یا سد کرج

نمایی از پوشش گیاهی سدامیرکبیر در امتداد جاده چالوس

سد امیرکبیر یا سد کرج

نمایی از سدامیرکبیر در امتداد جاده چالوس

سد امیرکبیر یا سد کرج

ماهی های زنده در سدامیرکبیر 

error: Content is protected.