شهر اوپلیستسیخه شهر سنگی باستانی گرجستان

شهراوپلیستسیخه یک شهر باستانی به شکل غاراست که در 10 کیلومتری شرق گوری، در سمت چپ رودخانه متکواری قرار گرقته است. شهراوپلیستسیخه، یکی از قدیمی ترین شهرک های منطقه قفقاز به شمار می آید. شهر اوپلیس تسیخه یک شهر غاری است که مردم در دنیای باستان با حفاری کوه ها در این منطقه آن را بنا کرده اند. در این مطلب به بررسی این شهر غاری می پردازیم.

شهر اوپلیستسیخه شهر سنگی در گرجستان

شهراوپلیستسیخه در ابتدا در صفحات تاریخ در قرن هجدهم ذکر شده است. شهراوپلیستسیخه  دارای آثار باستان شناسی و معماری متعلق به یک گروه مردمی متمایز است که به عنوان آثار فرهنگ Kura- Araxes شناخته می شود.

شهراوپلیستسیخه (Uplistike city) یک شهر باستانی به شکل غاراست که در 10 کیلومتری شرق گوری، در سمت چپ رودخانه متکواری قرار گرقته است. شهراوپلیستسیخه، یکی از قدیمی ترین شهرک های منطقه قفقاز به شمار می آید. شهراوپلیستسیخه در ابتدا در صفحات تاریخ در قرن هجدهم ذکر شده است. شهراوپلیستسیخه  دارای آثار باستان شناسی و معماری متعلق به یک گروه مردمی متمایز است که به عنوان آثار فرهنگ Kura- Araxes شناخته می شود.

شهر اوپلیستسیخه روی یک صخرهٔ بلند و درساحل غربی رودخانهٔ متکواری ساخته شده‌است. اوپلیس تسیخه ساختارهای مختلفی را – از اوایل عصر آهن تا اواخر قرون وسطا  شامل می‌شود. همچنین ترکیب غیرمعمول سبک‌های مختلف از صخره تراشی آناتولی و فلات ایران و نیز همزیستی معماری مسیحی و غیر مسیحی، این شهر را از دیگر شهرهای سنگی دنیا متمایز می‌سازد.

شهر اوپلیستسیخه

امکانات شهر باستانی و سنگی اوپلیستسیخه

شهر اوپلیستسیخه شهر باستانی سنگی در گرجستان در گذشته دارای نانوایی، کانال آب، قصر سلطنتی، بازار، پرستشگاه، داروخانه، محل تهیه و نگهداری شراب، دخمه های شراب، تونل مخفی برای دسترسی به آب درزمان محاصره دشمن و فراری دادن افراد سلطنتی، کلیسا بعد از مسیحی شدن مردم گرجستان، طویله برای نگهداری حیوانات، قلعه ای مستحکم برای محافظت از شهر و غارهای دو طبقه برای افراد مهم است.

شهر اوپلیستسیخه

داخل یکی از پرستشگاه های موجود در شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

شهر اوپلیستسیخه

داخل یکی از غارهای افراد سلطنتی در شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

شهر اوپلیستسیخه

ورودی یکی از غارهای مسکونی به نام شاه توت در شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

شهر اوپلیستسیخه

نمایی دور از پیاده روها و کانال آب در سمت چپ عکس در شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

شهر اوپلیستسیخه

غار گرند هال در شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

شهر اوپلیستسیخه

منظره ای از غارها در شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

شهر اوپلیستسیخه

سقف مزین شده در یکی از غارهای متعلق به افراد سلطتنتی در شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

شهر اوپلیستسیخه

باقیمانده دیوارهای قلعه قدیمی در شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

شهر اوپلیستسیخه

منظره روبه روی شهر اوپلیستسیخه شهر غارهای سنگی

فیلمی از شهر اوپلیستسیخه از جاذبه های گرجستان

آشنایی با گوشه و کنار کشور گرجستان

مطالب پر طرفدار درباره کشور گرجستان

آشنایی با هتل های کشور گرجستان

آشنایی با شهر های کشور گرجستان

error: Content is protected.