متروسیتی فروم باتومی از مراکز خرید باتومی گرجستان

یکی از تفریحات سالم در سفر خرید کردن است به همین خاطر ما هم در این مطلب یکی از مراکز خرید باتومی یعنی مرکز خرید متروسیتی فروم باتومی را معرفی کرده ایم. متروسیتی فروم باتومی در سال 2018 بازگشایی شده است. متروسیتی فروم باتومی دارای پارکینگ و همچنین زمین بازی برای کودکان هم هست.

متروسیتی فروم باتومی از مراکز خرید تازه تاسیس در باتومی

متروسیتی فروم باتومی از مراکز خرید تازه بازگشایی در سال 2018 است که بعد از فواره آبی موزیکال معروف و در نزدیکی بلوار معروف باتومی قرار گرفته است. اگرچه متروسیتی فروم باتومی در شهر قدیمی باتومی ساخته نشده است اما باتومی شهر کوچکی است و مسافت ها در باتومی بسیار کوتاه است.

متروسیتی فروم باتومی دارای برندهای مختلفی از جمله لوتو، ال سی واکیکی، ایو روشه، پنتی، دفاکتو، رونیکا و چند فروشگاه لوازم خانگی ترکیه ای وجود دارد. البته ممکن مارک های بیشتری هم در متروسیتی فروم باتومی دارای فروشگاه شوند چرا که این مرکز خرید تازه در سال 2018 بازگشایی شده است و زمانی که ما از آن بازدید کردیم تعدادی از مغاره ها خالی بود.

امکانات متروسیتی فروم باتومی

متروسیتی فروم باتومی در طبقه اول دارای هتل آپارتمان و فروشگاه موبایل و لوازم خانگی صوتی تصویری و فروشگاه های لباس و در طبقه دوم هم دارای زمین بازی برای کودکان و نوجوانان و چند فروشگاه دیگر و در طبقه سوم دارای رستوران های فست فود ترکیه ای اوستا دونرچی و کینگ برگر برند آمریکایی است. یک بالکن زیبا هم که مشرف به پارک، بلوار باتومی و دریاست هم در طبقه سوم متروسیتی فروم باتومی وجود دارد.

متروسیتی فروم باتومی

ساختمان متروسیتی فروم باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

ورودی متروسیتی فروم باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

متروسیتی فروم در باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

مترو سیتی فروم باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

طبقه اول متروسیتی فروم باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

مترو سیتی فروم باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

فروشگاه های سوغاتی در مترو سیتی فروم باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

متروسیتی فروم در باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

متروسیتی فروم باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

مغازه های متروسیتی فروم در باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

بالکن طبقه سوم در مترو سیتی فروم باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

زمین بازی کودکان در متروسیتی فروم در باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

زمین بازی کودکان متروسیتی در فروم در باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم باتومی

زمین بازی کودکان در متروسیتی فروم در باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی

متروسیتی فروم در باتومی از مراکز خرید معروف در باتومی گرجستان

error: Content is protected.