بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان می توان به هتل بلو استار باتومی، هتل گرین گلس باتومی، هتل فامیلی باتومی، هتل اوراسیا باتومی، هتل مگزاوربی باتومی، هتل و کافه باتوس، هتل اولد تاون باتومی، هتل گارانتی باتومی، هتل میره اسی باتومی، هتل رویال ونزیا، هتل آنادولو، هتل ایفل باتومی، هتل 725 باتومی، هتل بوتیک آدجارا باتومی، هتل ان 16، هولوس هتل باتومی و هتل سیتی باتومی اشاره کرد. یکی از مهم ترین نکات قبل از سفر انتخاب هتل مناسب با توجه به بودجه و نزدیکی به مکان های توریستی است. ما در این مطلب لیستی از بهترین هتل های 3 ستاره در باتومی گرجستان را معرفی کرده ایم.

هتل گرین گلس باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل گرین گلس باتومی (Green Glass Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل گرین گلس باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل گرین گلس باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل گرین گلس باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی

هتل گرین گلس باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل اوراسیا باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل اوراسیا باتومی (Eurasia Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل اوراسیا باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل اوراسیا باتومی در گرجستان از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل اوراسیا باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی 

هتل اوراسیا باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل و کافه باتوس باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل و کافه باتوس باتومی (Hotel&Cafe Batus Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل و کافه باتوس باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل و کافه باتوس باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل و کافه باتوس باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی 

هتل و کافه باتوس باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل گارانتی باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل گارانتی باتومی (Garanti Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل گارانتی باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل گارانتی باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل گارانتی باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی 

هتل گارانتی باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل ایفل باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل ایفل باتومی (Eiffel Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل ایفل باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل ایفل باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل ایفل باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی 

هتل ایفل باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل 725 باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل 725 باتومی (Hotel 725 Batumi) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل 725 باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل 725 باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل 725 باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی 

هتل 725 باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل بلو استار باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل بلو استار باتومی (Blue Star Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل بلو استار باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل بلو استار باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل بلو استار باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی 

هتل بلو استار باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل کرنر این باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل کرنر این باتومی (Corner Inn Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل فامیلی باتومی گرجستان و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل فامیلی باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل کرنر این باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی

هتل کرنر این باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی 

هتل مگزاوربی باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل مگزاوربی باتومی (Batumi Mgzavrebi Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل مگزاوربی باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل مگزاوربی باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل مگزاوربی باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی

هتل مگزاوربی باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل اولد تاون باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل اولد تاون باتومی (Old Town Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل اولد تاون باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل اولد تاون باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل اولد تاون باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی

هتل اولد تاون باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل میره اسی باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل میره اسی باتومی (Mireosi Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل میره اسی باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل اولد تاون باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل میره اسی باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی 

هتل میره اسی باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

هتل آنادولو استار باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی

هتل آنادولو استار باتومی (Anadolu Batumi Hotel) از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان است. برای رزرو هتل آنادولو استار باتومی و کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده عکس های بیشتر روی لینک در وب سایت بوکینگ کلیک کنید.

هتل آنادولو استار باتومی از بهترین هتل های 3 ستاره باتومی گرجستان

هتل آنادولو باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی

هتل آنادولو باتومی از هتل های 3 ستاره باتومی روی نقشه

 برای رزرو هتل در سایت بوکینگ با استفاه از این لینک 15 دلار برنده شوید:

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

مطالب پر طرفدار درباره کشور گرجستان

آشنایی با شهر های کشور گرجستان

آشنایی با هتل های کشور گرجستان

error: Content is protected.